میوه ها وآجیل هایم را به تو مى سپارم

خداوندا. میوه ها وآجیل هایم را به تو مى سپارم .آن هارا از گزند مهمانان مصون دار.
پروردگارا.مکر مهمانانى که تعدادشان راپشت آیفون تصویرى ،کمتر از آن چه هستند نشان مى دهند،به خودشان باز گردان.
کردگارا!اقوامى را که راهشان را کج مى کنند تا در ایام عید سرى هم به ما بزنند،به راه راست هدایت فرما.
مهربانا!چند گونى کنگر عطا فرما تاشرمنده مهمانان لنگر انداز نباشم.
بارالها! در ایام نوروز ،مرا گرفتار چهره هاى ماندگار نفرما.
رحمانا!اشتهاى مهمانانانم را کور ودست آنان را از لنگ وپاچه مرغم دور دار.
یاریگرا!یارى ام کن تاسال بز را بدون بزبىارى سپرى کنم
روزى دها! هرچند که خواسته اى نابه جاست اماحقوقم را لااقل تا پانزدهم فروردین درپناه خودت حفظ کن.

/ 0 نظر / 14 بازدید