حاصل عمر" گابریل گارسیا "

در 55 سالگی پی بردم که تصمیمهای کوچک را باید با مغز و تصمیمهای بزرگ را با قلب گرفت.

در 60 سالگی آموختم که بدون عشق میتوان ایثار کرد اما ؛

بدون ایثار هرگز نمی توان عشق ورزید.

در 80 سالگی پی بردم که دوست داشته شدن و محبت دیگران به انسان، بزرگ ترین لذتِ دنیاست.

در 85 سالگی دریافتم که زنـــــدگـــی زیباست و

باید دنیا را کمی بهتر از آنچه تحویل گرفته ای ؛ تحویل دهی ...

خواه با فرزندی خوب ...

خواه با باغچه ای سرسبز ...

خواه با اندکی بهبود شرایط اجتماعی ...

و اینکه بدانی ...

حتی اگر فقط یک نفر ، با بودن تو ، ساده تر نفس کشیده است ؛

این یعنی تو موفق شده ای !!

/ 0 نظر / 19 بازدید