ببـــخش

میگـــن واسه آرامــش خـــودتم که شـــده ببـــخش و فــراموش کن...ولـــی وقتـــی از کســایی که توقـــع نــــداری میــــرنجــی,هــر چقـــدر هـــم که بخوای ببخـــشی و فـــراموش کنـــی نمیـــشه,انگـــار داری خــــودتو گــــول میــــزنی ;وقتی از بهترین آدمای زندگیت میـــــــرنجی ,حتـــی اگه بگــــی بخـــــشیدمـــش یه چــــیزی ته دلــــت می مـــونه....
کیـــــــنه نیـــست...یه جــــــــای زخـــــم... یه چیــــــزی که نمیـــــــذاره اوضـــــــاع مثل قبــــل بشــــه...          هـــــر چقدر هم که تلاش کنــــی خودتو بزنی به اون راه و بگی نـــه ... بی فایـــــــده ست....
یه چیزی این وســـــط از بیــــن رفتـــــه و جای خــــالیــــش تا همیـــــشه درد میکــــنه!
یــــه چیـــــــزی مثـــــــل         "حـــــــــرمـــــت"

/ 2 نظر / 14 بازدید
جوجه خبرنگار

تک تک کلمات این پست رو باهمه وجود درک می کنم :) ممنون محبوب عزیز :)

صالح

پر میشه اما زمان میبره . گاهی اوقات نیاز نیست خود اون شخص یا اون چیز پرش کنه با پیزای دیگه میشه پرش کرد باید دید اول نتیجه ی بخشش چیه اگه باور کنی که چه پاداشی داره بخشش هرچقدرم سخت میبخشی باید باورمون رو قوی کنیم