کاش آدم ها می دانستند

در مشت های تو جا گذاشته اند...

فروغی چه زیبا میگفت:

اگر یاد کسی هستیم،

این هنر اوست،

نه هنر ما ...!

چقدر زیباست کسی را دوست بداریم

نه برای نیاز...

نه از روی اجبار...

و نه از روی تنهایی...

فقط برای اینکه

" ارزشش را دارد"

/ 0 نظر / 26 بازدید