ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ...........چاه باز کن
ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ........باغبون
ﺧﺮﺩﺍﺩ .........معلم
ﺗﯿﺮ ............حمال
ﻣﺮﺩﺍﺩ .........خیاط
ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ ..........مهندس
ﻣﻬﺮ ..............دلاک
ﺁﺑﺎﻥ .......روح سرگردان
ﺁﺫﺭ ..............خانه دار
ﺩﯼ ................دکتر
ﺑﻬﻤﻦ .............کارگر
ﺍﺳﻔﻨﺪ ............نمکی

ﻣﺘﻮﻟﺪ ﭼﻪ ﺭﻭﺯﯼ هستید؟

1 باسلیقه
2 بیخیال
3 با ذوق
4 نچسب
5 مغرور
6 جذاب
7 بامزه
8خوش شانس
9صبور
10خوش اندام
11کم حرف
12خوشگل
13شیک پوش
14عاشق
15محترم
16مهربان
17دوست داشتنی
18ببو گلابی
19بانمک و خوش مرام
20تنبل بی عرضه
21تو دل برو
22خوش دل
23شجاع
24باصفا
25یکرنگ
26نفهم
27بدبخت
28تو سری خور
29تنها
30معمولی
31مونگول
جواب  بدین بخندیم:))

/ 0 نظر / 13 بازدید