نکات مهم روانشناسی از روی حالتهای انسانها

علم روانشناسی میگه: وقتی یک نفر خیلی میخندد..حتی برای چیزهای احمقانه و پیش پا افتاده ..بدانید او از درون عمیقا غمگین است!! اگر یک نفر خیلی میخوابد.. بدانید "تنهاست" اگر یک نفر کم حرف میزند..سریع حرفش را میگوید و دوباره سکوت میکند.. بدانید "راز"ی در سینه دارد وقتی یک نفر نمیتواند گریه کند بدانید "ضعیف" است وقتی یک نفر با یک روال غیر عادی و زیاد غذا میخورد بدانید" تحت تنش " است وقتی یک نفر برای چیزهای کوچک گریه میکند"معصوم"است اما.. وقتی یک نفر به خاطر چیزهای کوچک"عصبانی" میشود یعنی درگیر "دوست داشتن" از "ته قلب" استقلب

/ 0 نظر / 14 بازدید