این ما هستیم که نباید با او بیفتیم

دیروز قصد داشتم دست اتفاق را بگیرم تا نیفتد ! اما امروز فهمیدم که اتفاق خواهد افتاد،

این ما هستیم که نباید با او بیفتیم ...!

/ 1 نظر / 38 بازدید
فاطمه

سلام.متناعالی بودمن کلی استفاده کردم وکپی[گل]