دعای آخرین روزهای زمستون

الهی اونقدر بخندی که صدای خنده هات بشه عذاب دشمنات..
الهی از شادی اونقدر اشک بریزی که دشمناتو سیل ببره...
الهی روزیت اونقدر زیاد بشه که اضافیشو بریزی واسه دشمنات...
الهی اونقدر غرق خوشبختی بشی که دشمنات نتونن ببیننت...
الهی همیشه تنت سالم باشه و عاقبتت به خیر بشی...
الهی که هیچوقت غم نبینی...
و الهی که خدا همیشه هواتو داشته باشه
اینم دعای آخرین روزهای زمستون ازطرف من

/ 0 نظر / 15 بازدید