یک نظرسنجی

"روح از هر چه ساخته شده باشد، جنس روح او و من از یک جنس است."

 رتبه دوم متعلق به کتاب  «وینی پو» (خرس مشهور کتاب کودکان) اثر ای.ای.میلن  بود که در یک جمله گفته است :

" اگر ۱۰۰ سال عمر کنی، امیدوارم من ۱۰۰ سال منهای یک روز زنده بمانم تا مجبور نباشم بدون تو زندگی کنم."

رتبه سوم، در این میان، به جمله‌ای از مشهورترین تراژدی «ویلیام شکسپیر» اختصاص داشت. این جمله که از نمایشنامه «رومئو و ژولیت» آمده، چنین است:

" آرام‌ باش!... چه نوری است که از آن پنجره می‌تابد؟ آنجا مشرق است و ژولیت، خورشید تابان."

 و رتبه چهارم به جمله ای از دکتر زئوس، نویسنده مشهور کتاب‌های کودکان تعلق گرفت و آن جمله چنین است:

" وقتی می‌فهمی عاشق شدی که می‌بینی دوست نداری بخوابی....چون واقعیت، شیرین‌تر از رویاهایت شده است".

/ 0 نظر / 13 بازدید